Ilmainen toimitus alkaen 150 €
Ilmainen palautus 100 päivän sisällä

Hiilineutraali vuodesta 2015

Tutustu matkaamme kohti hiilineutraaliuutta!
 

Hiilineutraali vuodesta 2015

Osallistuaksemme turhia odottamatta ilmaston vakauttamiseen olemme päättäneet olla hiilineutraali yritys alkaen vuodesta 2021. Olemme tietoisia ilmastokriisin kiireydestä ja olemme myös kompensoineet hiilipäästöhistoriaamme vuodesta 2015 alkaen.

Hardloopista tuli hiilineutraali yritys retroaktiivisesti vuoteen 2015 asti Maan päivänä 22. huhtikuuta 2021!

Hardloopin koko tiimi kantaa innostuneena ja nöyränä tätä uutta statusta, jota pidämme lähtöpisteenä, emme määränpäänä. Tutustu tällä sivulla, miten meistä tuli ilmastoneutraaleja!

Miksi hiilineutraalius on niin tärkeää?

Pariisin ilmastosopimuksen kunnioittaminen: Pariisin ilmastosopimus (COP21), joka allekirjoitettiin 22. huhtikuuta 2016 - Maan päivänä - nosti tavoitteeksi maailmantalouden hiilineutraaliuden vuoteen 2050 mennessä. Tänä päivänä yli 180 maan ratifioiman sopimuksen tavoitteena on rajoittaa ilmaston lämpenemistä 1,5 °C:seen esiteolliseen tasoon verrattuna vähentämällä CO2-päästöjen (hiilidioksidi) ylituotantoa.

Ilmaston lämpenemisen rajoittaminen: CO2:n (hiilidioksidi) ylituotanto, joka liittyy tuotanto- ja kulutustapoihimme, on suurelta osin vastuussa ilmaston lämpenemiseen. Tämä lämpeneminen vaikuttaa elämään Maapallolla ja aiheuttaa useita ilmastokatastrofeja: kuivuutta, tulvia, pyörremyrskyjä, jäätiköiden sulamista, eläinlajien kuolemista sukupuuttoon...

Kasvihuoneilmiö on luonnollinen ilmiö ja välttämätön Maan elämälle. Ilman kaasuhuoneilmiötä planeettamme lämpötila olisi -18 °C verrattuna nykyiseen 15 °C:n keskiarvoon. Maapallo saa auringonsäteistä energiaa. Auringonsäteet tulevat kaasusta muodostuvan ilmakehän läpi ja saavuttavat Maapallon pinnan. Ilma, valtameret ja maaperä imevät näiden säteiden energiaa. Imetty energia muuttuu lämmöksi infrapunasäteiden muodossa. Kasvihuoneilmiön kaasut (kuten CO2) estävät ja työntävät nämä infrapunasäteet pois Maapallon pinnalta. Tämä ilmiö lämmittää planeettaa luonnollisesti. Ihmisen toiminnasta johtuvien kasvihuoneilmiön kaasujen, ja erityisesti CO2:n ylituotanto aiheuttaa ilmastohäiriöitä.

YK:n alaisen Maailman ilmatieteen järjestön (WMO) vuosittaisen tiedonannon mukaan « Maapallo on viimeksi tuntenut vastaavat CO2-pitoisuudet (eli yli 400 ppm) 3–5 miljoonaa vuotta sitten: lämpötila oli silloin 2–3 °C korkeampi ja merenpinnan taso oli 10–20 metriä korkeammalla nykyiseen verrattuna ». On tärkeää toimia heti.

"Lastemme on voitava nauttia kävelyn, juoksemisen, liukumisen ja kiipeilemisen iloista sekä terveestä planeetasta. Siksi olemme päättäneet toimia heti ja tulla nopeasti hiilineutraaliksi." Julien JEREMIE - Hardloop perustajajäsen

Miten Hardloopista tuli hiilineutraali?

Vaihe 1: Päästöjemme mittaaminen
Hiilineutraaliuden saavuttamiseksi teimme ensiksi hiililaskennan yhdessä ClimatePartnerin (ilmastonsuojeluun erikoistunut itsenäinen taho) kanssa. Aloitimme ottamalla huomioon suorat päästömme (lämmitykseen liittyvät, Scope 1 -luokka) ja epäsuorat, ostoenergiaan liittyvät päästömme (sähkö, Scope 2 -luokka). Lisäsimme laskentaan myös epäsuorat päästöt, joihin meillä on vähemmän vaikutusmahdollisuuksia (Scope 3 -luokka). Scope 3 -luokan tyypillisten päästöjen (työmatkat, palvelimien käyttö, etätyö jne.) lisäksi otimme huomioon ja laskimme mukaan tuotteisiin liittyvät päästöt (paketointi ja toimitukset asiakkaille).

Hiilipäästöjemme laskeminen suoritettiin GHG-protokollan pohjalta.

Lisätietoja ClimatePartnerista

Vaihe 2: Päästöjemme vähentäminen
Saavuttaaksemme COP21-sopimuksen tavoitteen ja hiilineutraalin maailman meidän on vähennettävä kaikkia päästöjämme. Siksi olemme moninkertaistaneet aloitteemme päästöjen vähentämiseksi: työmatkat pyörällä, vihreän energianlähteen valitseminen, pahvilaatikoiden kierrätys tai uusiokäyttö, etätyön yleistäminen, kuvasto, joka sisältää 15 % ekologisesti valmistettuja tuotteita, ja tavoitteena näiden tuotteiden määrän nousu 90 prosenttiin vuoteen 2023 mennessä... Ja tämä on vasta alkua! Pyrkimyksistämme huolimatta toimintaamme liittyy tiettyjä päästöjä, joita emme vielä ole voineet nollata. Meidän on siksi kompensoitava nämä päästöt ollaksemme hiilineutraaleja.

Lisätietoja ympäristönsuojeluun liittyvistä toiminnoistamme

Vaihe 3: CO2-päästöjemme kompensoiminen
Tehtyämme hiililaskennan ja kompensoidaksemme päästöjämme etsimme projekteja, jotka edesauttavat CO2-määrien vähentämistä ilmakehässä ja suojelevat ilmastoa. Koska olemme jo alusta asti sitoutuneet ympäristönsuojeluun kierrätys- ja puunistutustoiminnoillamme, päätimme luonnollisesti tukea kolmea samanhenkistä projektia CO2-päästöjemme kompensoimiseksi:

Mitä hiilineutraalius merkitsee yritykselle?

Yritykset lasketaan hiilineutraaleiksi, jos niiden CO2-päästöt on laskettu ja kompensoitu kansainvälisesti tunnustettujen ilmastonsuojeluprojektien kautta. CO2-päästöjen kompensointi, joka tapahtuu ennaltaehkäisyn ja vähennyksen jälkeen, on tärkeä vaihe kaikissa globaaleissa ilmastonsuojeluprosesseissa.

Kasvihuoneilmiön kaasut, kuten CO2, jakautuu tasaisesti ilmakehässä siten, että niiden pitoisuus on liki pitäen sama kaikkialla planeetan ympärillä. Paikalla, jossa päästöjä syntyy tai joissa niitä poistetaan, on loppujen lopuksi vähän väliä globaaliin kasvihuoneilmiöön ja kasvihuoneilmiön kaasujen pitoisuuksiin. On mahdollista kompensoida päästöjä, joita ei voida välttää paikallisesti osallistumalla ilmastonsuojeluprojekteihin missä tahansa maapallolla.

Mikä on ilmastonsuojeluprojekti?

Ilmastonsuojeluprojekteilla on merkittävä tehtävä globaalin ilmaston lämpenemisen ehkäisemisessä, sillä ne auttavat vähentämään kasvihuoneilmiöiden kaasuja sertifioidun menetelmän mukaisesti. Nämä projektit voivat olla metsien suojelua, puiden istutusta tai uusiutuvien energioiden kehittämistä. Lisäksi ne vaikuttavat niiden maiden kestävään kehitykseen, joissa niitä toteutetaan, parantaen esimerkiksi terveellisen juomaveden hankintaa tai kehittäen paikallisia infrastruktuureja, luoden työpaikkoja ja säilyttäen biodiversiteettiä.

Positiivisia vaikutuksia voidaan mitata YK:n määrittämällä 17 kestävän kehityksen tavoitteella, joka on kansainvälisesti tunnustettu mittausväline. Nämä tavoitteet edustavat eri näkökulmia köyhyyden ja nälänhädän poistamisesta koulutuksen ja työn tarjoamiseen sekä puhtaiden ja kaikkien tavoitettavissa olevien energianlähteiden kehittämiseen.

Valittujen ilmastonsuojeluprojektien on oltava yhdenmukaisia kansainvälisesti tunnustettujen standardien kanssa, ja niillä on standardien, kuten « Gold Standard » tai « Verified Carbon Standard » (VCS) erittäin tarkkojen kriteereiden mukaiset sertifikaatit tai tarkastukset. Tällä tavoin voidaan varmistaa ja tarkistaa säännöllisesti, että projektit vastaavat ilmastonsuojelun tavoitteisiin. Yksi tärkeimmistä vaatimuksista on, että projektit luovat tosiasiallisesti merkittäviä toimenpiteitä ja että niiden vaikutus CO2-päästöjen vähentämiseen ilmakehässä on mitattavissa.

Jotta projekti tunnustetaan ilmastonsuojeluprojektiksi, sen on noudatettava seuraavia kriteereitä:

Päästövähennysten lisäisyys: Vain ylimääräisestä raha-avustuksesta riippuvaiset projektit valitaan. Projektin toteutus voi olla mahdollista täten vain CO2-päästöjen vähennyksestä saadun vaihdon vastineena. Projekti tulee olla täysin rahoitettu päästöosuuksien myynnillä, ja kaikkien muiden mahdollisten rahoitustahojen poissulkeminen on todistettava. Projektit, joiden taloudellinen kannattavuus varmistetaan, ja jotka voidaan toteuttaa myös ilman näitä tuloja, eivät vastaa tähän kriteeriin eikä niitä voida käyttää CO2-päästöjen kompensoimiseen.

Päästövähennysten kaksinkertainen kirjaaminen: CO2-päästöjen vähennys lasketaan vain kerran, eikä niitä voida kirjata muualla. Projektin haltijan on taattava tämä. Näin ollen vihreää sähköä tuottava aurinkolämpövoimalaa ei voi laskea ilmastonsuojeluprojektiksi, sillä uusiutuvien energianlähteiden tuottama sähkö lasketaan jo päästövähennysten kansallisiin tavoitteisiin Saksassa.

Kestävyys: Päästövähennyksillä on oltava minimikestoaika. Tämä kriteeri on erityisen tärkeä metsitys- ja metsien suojeluprojekteille: projektin haltijan on taattava, että kyseiset maa-alat säilytetään useiden kymmenien vuosien ajan. Metsiä, jotka aiotaan hävittää polttamalla ja muuntamalla laidunmaiksi, ei voida laskea ilmastonsuojeluprojektiksi.

Itsenäisten tarkastajien tekemä tarkastus: Ilmastonsuojeluprojekteille on suoritettava säännöllinen tarkastus edellä mainituilla kriteereillä, ja tarkastuksen on suoritettava itsenäinen kolmas osapuoli, kuten TÜV, PwC tai SGS. Tarkastajat tarkistavat standardien noudattamisen ja määrittävät tehollisen CO2-vähennyksen jälkikäteen. Projekteille laaditaan säännöllisesti etenemisraportteja.

"Olemme täysin tietoisia siitä, että tämä ei riitä ja että olemme kaukana täydellisyydestä. Meillä on vielä useita polkuja kuljettavanamme teidän ja kumppaniemme kanssa. Mutta olemme menossa oikeaan suuntaan... Meidän on kulutettava vähemmän ja paremmin!" Guillaume RICHARD - Hardloop perustajajäsen