Henkilötietojen suojaus www.hardloop.fi


1 - Henkilötiedot – Evästeet - Luottamuksellisuus

2 - Evästeet

3 - Tietosuojakäytäntö


1 - Henkilötiedot – Evästeet - Luottamuksellisuus

1.1. Kerätyt tiedot

HARDLOOP tarkoittaa « tiedoilla » kaikki käyttäjää koskevia tietoja, jotka käyttäjä antaa vapaaehtoisesti käyttäjätilin avaamisen aikana verkkosivustolla tai jotka kerätään verkkosivuston käytön aikana.

HARDLOOP kerää henkilötietoja asiakkaasta, joka vierailee sivustolla www.fi.hardloop.com, erityisesti käyttämällä evästeitä voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

 • Näitä tietoja kerätään:
 • kun käyttäjä luo tilin,
 • kun käyttäjä tilaa HARDLOOPin tarjoaman uutiskirjeen tai tarjoamia hälytyksiä,
 • kun käyttäjä tekee tilauksen tai palautuspyynnön verkkosivustolla,
 • kun käyttäjä ottaa yhteyden HARDLOOPin asiakaspalveluun,
 • kun käyttäjä osallistuu tarjouspeliin/kilpailuun,
 • kun käyttäjä selaa sivustoa ja katsoo tuotteita,
 • kun käyttäjä kirjoittaa kommentin tai mielipiteen tuotteesta,
 • kun käyttäjä kirjoittaa artikkelin tai osallistuu keskustelufoorumiin.

Tietoihin kuuluu näin ollen sekä rekisteröitymistiedot että käyttötiedot alla kuvatulla tavalla:

 • Rekisteröitymistiedot tarkoittavat käyttäjän antamia tietoja, kun hän rekisteröityy verkkosivustolle rekisteröitymislomakkeella antamalla etunimen, sukunimen, kelvollisen sähköpostiosoitteen ja salasanan. Nämä rekisteröitymistiedot eivät ole julkisia. Käyttäjänimi luodaan käyttämällä mallia "Etunimi, sukunimen ensimmäinen kirjain ja piste" (esim. Matti Virtasen käyttäjänimi on Matti V.).
 • Käyttäjä voi kuitenkin päättää käyttää etu- ja sukunimeään käyttäjänimenä muokkaamalla käyttäjänimen « Minun Hardloop » -sivulla, ja hän tekee tämän omalla vastuullaan. Verkkosivuston käyttäjän on taattava, että hänen tunnistustietonsa ovat tarkat ja kattavat.
 • Jos käyttäjä valitsee rekisteröitymislomakkeessa kohdan « Olen ammattilainen », hänen käyttäjänimensä on sukunimi ja etunimi. Ammattilaisten sähköpostiosoite on näkyvissä heidän julkisessa profiilissaan.
 • Käyttötiedot vastaavat verkkosivustoon kirjautumisen yhteydessä automaattisesti kerättyjä tietoja, kuten esimerkiksi IP-osoitetta ja sivuston käytön aikana annettuja tietoja: sukupuoli, syntymäaika, osoitteet, esittely, mielenkiinnon kohteet ja kaikki muut kohdassa « Minun Hardloop » näkyvät tiedot.

1.2. Tietojen käsittelyn tarkoitus

Tietoja käsitellään vain alla kuvatuissa tarkoituksissa ja yleisemmin Internetin teknisiä palveluntarjoajia koskevan voimassa olevan lainsäädännön mukaisella tavalla.

1.2.1. Rekisteröitymistietojen käsittelyn tarkoitus

Näitä tietoja tarvitaan käyttäjätilin luomiseen ja hallinnoimiseen ja jotta käyttäjä voi hyötyä verkkosivuston toiminnoista.

Näitä tietoja voidaan käyttää HARDLOOPin kaupallisiin hakutarkoituksiin, jos käyttäjä hyväksyy sen rastittamalla tätä tarkoitusta koskevat ruudut.

HARDLOOP ei käytä sähköpostiosoitetta tai mitään muita tietoja, joiden avulla käyttäjä voidaan tunnistaa henkilökohtaisesti ilman käyttäjän lupaa. HARDLOOP voi käyttää käyttäjän sähköpostiosoitetta ei-kaupallisiin tarkoituksiin (esim. lähettämällä tiedotusviestin). Käyttäjä voi kieltäytyä tällaisten viestien vastaanottamisesta.

1.2.2. Käyttötietojen käsittelyn tarkoitus

Näitä tietoja käytetään verkkosivuston sivujen katselutilastojen tekemiseen (esimerkiksi verkkosivuston luoman liikenteen analysointi).

Näitä tietoja voidaan käyttää verkkosivuston sekä HARDLOOPin mainos- tai markkinakampanjoiden tehokkuuden toiminnan optimoimiseen ja laadun parantamiseen.

1.3. Tietojen vastaanottaja

Jotkin kaupalliset kumppanit voivat sijaita EU:n ulkopuolisissa maissa, joilla ei ole riittävää henkilötietojen suojatasoa. Nämä kumppanit sitoutuvat sopimuksella noudattamaan henkilötietojen eurooppalaisia suojauskäytäntöjä.

Käyttäjälle ilmoitetaan kuitenkin, että tietoja voidaan julkaista sovellettaessa lakia tai asetusta tai toimivaltaisen sääntelyviranomaisen tai oikeusviranomaisen päätöksen perusteella.

1.4. Tietojen turvallisuus

HARDLOOP kiinnittää erityistä huomiota tietojen turvallisuuteen ja käyttää kaikkia asianmukaisia keinoja rajoittaakseen riskejä tietojen vääränlaiseen käyttöön, vaurioitumiseen tai katoamiseen.

Tilin avaamisen yhteydessä tarvitaan salasanaa, joka suojaa tiliä kaikilta luvattomilta pääsy-yrityksiltä. Käyttäjä on vastuussa käyttäjänimensä ja salasanansa luottamuksellisuuden säilyttämisestä.

1.5. Tietojen säilytys

Tiedot tallennetaan HARDLOOPin palvelimiin, ja niitä säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeellista käyttäjätilin käytölle. Käyttäjälle ilmoitetaan kuitenkin, että jos hänen tilinsä mistä tahansa syystä poistetaan käytöstä, tiliin liittyviä tietoja ja sisältöä säilytetään yhden vuoden ajan alkaen tilin käytöstä poistamisesta. Tämän ajan jälkeen tiliin liittyvät tiedot ja sisältö poistetaan verkkosivuston palvelimista.

1.6. Käyttäjän oikeudet

Tammikuuta 1978 Ranskassa annetun tietojen käsittelyä ja kansalaisten vapauksia ja oikeuksia koskevan lain nro 78-17 mukaisesti HARDLOOP mahdollistaa henkilöille, joiden tietoja käsitellään, laillisten tosiasiallisten oikeuksien käytön eli:

 • näiden henkilöiden oikeuden nähdä HARDLOOPin heistä käsittelemänsä henkilötiedot,
 • näiden henkilöiden oikeuden vastustaa tietojen käsittelyä, jos ne eivät ole oleellisia ilmoitetulle käyttötarkoitukselle,
 • oikeuden vastustaa ja päivittää heitä koskevia tietoja, jos ne ovat epätarkkoja, puutteellisia, epäjohdonmukaisia tai vanhentuneita,
 • näille henkilöille kommunikointi automatisoidun käsittelyn perustalla olevasta logiikasta, kun tälle käsittelylle on perusteltu päätös ja joka aiheuttaa heille oikeudellisia vaikutuksia.

Käyttäjä voi nähdä häntä koskevat henkilötiedot ja korjata tai poistaa niitä sekä vastustaa niiden antamista kolmansille osapuolille:

 • kirjautumalla profiiliinsa ja muokkaamalla henkilötietojaan;
 • tai ottamalla yhteyden henkilötietojen hallinnoinnista vastaavaan henkilöön sähköpostiosoitteella: hello@hardloop.com;
 • tai postiosoitteella: HARDLOOP, Données Personnelles, 17, avenue du Pré de Challes - 74 940 Annecy, France.

2 - Evästeet

Verkkosivusto www.fi.hardloop.com käyttää evästeitä. Tämän automaattisen jäljitysmenetelmän kautta kerätyt tiedot (esim. vieraillut sivut, käytetty selaintyyppi, selailupäivä ja -aika, käyttäjän klikkaamat mainokset) ovat nimettömiä, ja HARDLOOP käyttää niitä vain parantaakseen verkkosivuston laatua (esimerkiksi parantaakseen hakutuloksiasi tai personoidakseen sinulle toimitettua mainontaa).

Käyttäjä voi kieltää näiden evästeiden tallentamisen konfiguroimalla tietokoneensa sivustolla https://www.cnil.fr annettujen ehtojen mukaisesti. Käyttäjä tiedostaa, että tekemällä näin hän ei voi käyttää verkkosivuston www.fi.hardloop.com kaikkia toimintoja.

3 - Tietosuojakäytäntö

Jokaisella käyttäjällä on käyttäjänimi ja mahdollisuus luoda sellainen täyttämällä kohdissa « Minun Hardloop » ja « Muokkaa julkista profiiliasi » tai lisäämällä vähintään yhden seuraavista osista: mielipide, julkaisu (keskustelufoorumi), kommentti, valokuva tai video tai seuraamalla toisen käyttäjän profiilia osallistua sivuston yhteisölliseen osaan ja tehdä yhteisöllisestä profiilistaan julkinen, joka voidaan nähdä kohdassa « Minun Hardloop » / « Katso julkinen profiili » ja tehdä muokkauksia kohdassa « Minun Hardloop » / « Muokkaa julkista profiiliasi ».

Jokaiselle käyttäjälle tiedotetaan myös, että HARDLOOP voi käyttää häntä koskevia tietoja tarjotakseen hänelle mahdollisuuden seurata muita mainituilla tiedoilla valittuja käyttäjiä ja/tai antaa muiden käyttäjien seurata häntä; näitä tietoja ei kommunikoida mainituille käyttäjille erikseen julkisesta profiilista näkyvistä tiedoista, ja vain HARDLOOP voi käyttää niitä tähän tarkoitukseen. Jokainen käyttäjä hyväksyy henkilötietojensa tällaisen käytön.