Ilmainen toimitus alkaen 150 €
Ilmainen palautus 100 päivän sisällä

 


Internet-sivuston yleiset myyntiehdot

https://www.hardloop.fi/


 

Nämä yleiset myyntiehdot määräävät käytössä olevat ehdot myynneille, jotka tehdään HARDLOOP SARL:in, jonka pääoma on 186 384 euroa, jonka pääkonttori sijaitsee osoitteessa 17, avenue du Pré de Challes - 74 940 Annecy, Ranska, joka on rekisteröity Annecyn kauppa- ja yritysrekisteriin numerolla 802 166 199, jonka yhteisönsisäinen ALV-numero on: FR01 802 166 199, puhelin: +331 84 67 14 24, s-posti: hello@hardloop.com, verkkosivusto https://www.hardloop.fi/ (tästä eteenpäin « verkkosivusto ») ja kenen tahansa verkkosivustolla https://www.hardloop.fi/ (tästä eteenpäin « verkkosivusto ») tilauksen tehneen henkilön välillä.

 

1 – Määritelmät

Näiden ehtojen puitteissa käytettyjä termejä määritellään, käytettiinpä niitä yksikössä tai monikossa, seuraavalla tavalla:

 • "Asiakas": kaikki vähintään 18-vuotiaat fyysiset henkilöt, jotka toimivat muussa kuin kaupallisen, teollisen, pienyrityksen, vapaan ammatinharjoittajan tai maatalousalan aktiviteetin puitteissa, ja jolla on kyky tehdä sopimus, ja joka on tehnyt vähintään yhden tilauksen tuotteen ostamiseksi verkkosivustolla. Asiakkaalla on käyttäjätili sivustolla https://www.hardloop.fi/;
 • "Lomake": rekisteröitymislomake, joka käyttäjän on täytettävä voidakseen avata tilin verkkosivustolla luettuaan nämä yleiset käyttöehdot;
 • "Osapuolet": HARDLOOP, asiakas, käyttäjä, palveluntarjoaja tai tilaaja;
 • "Verkkosivusto": Verkkosivusto https://www.hardloop.fi/ ja sen tarjoamat palvelut;
 • "Tilaaja": kaikki vähintään 18-vuotiaat fyysiset henkilöt, jotka toimivat muussa kuin kaupallisen, teollisen, pienyrityksen, vapaan ammatinharjoittajan tai maatalousalan aktiviteetin puitteissa, ja jolla on kyky tehdä sopimus ja joka käyttää urheilupalveluja;
 • "Käyttäjä": kaikki fyysiset tai moraaliset henkilöt, jotka ovat rekisteröityneet verkkosivustolle https://www.hardloop.fi/ omien tarpeidensa tyydyttämiseksi asiakkaana, tilaajana ja/tai yhteisön jäsenenä.

 

2 - Tuotteiden hinta

Kaikki hinnat ilmoitetaan euroissa sisältäen kaikki verot lukuun ottamatta toimituskuluja, kuten on ilmoitettu kohdassa 4 - Lähetys ja toimitus.

Tuotteet laskutetaan verkkosivustolla julkaistujen hintojen perusteella, jotka ovat voimassa tilausten tallennushetkellä.

Tuotteet ovat HARDLOOPin omaisuutta siihen asti, kunnes niiden hinta on peritty kokonaisuudessaan.

 

3 - Tilaus

3.1. Yleisten myyntiehtojen hyväksyminen

Tilauksen teko edellyttää käyttäjätilin luomista, jos asiakkaalla ei ole sellaista, sekä näiden, asiakkaan tietoon ennalta annettujen yleisten myyntiehtojen kaikkien asetusten selkeää hyväksymistä ennen tilauksen tekemistä.

Asiakkaan tilauksen hyväksyntä tilauksen yhteenvedon jälkeen merkitsee näiden yleisten myyntiehtojen selkeää ja varauksetonta hyväksymistä.

HARDLOOP voi muokata näitä yleisiä myyntiehtoja milloin tahansa. Sopimusta koskevat yleiset myyntiehdot ovat ne, jotka ovat voimassa asiakkaan tilauspäivänä.

3.2. Tilausprosessi

Tilauksen teon aikana asiakas takaa, että hänellä on oikeudelliset edellytykset hyväksyä nämä yleiset myyntiehdot ja solmia sopimus HARDLOOPin kanssa.

Tilauksen teon aikana asiakas varmistaa, että hän antaa tarkat ja kattavat tiedot, erityisesti hänen kotiosoitettaan ja toimituspaikkaa koskevat tiedot. Hän antaa myös kelvollisen puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen.

HARDLOOP pidättää oikeuden peruuttaa tai hylätä asiakkaan tilauksen, jos sillä on aiemman tilauksen maksuun liittyvä riita-asia kesken.

Tilauksen tekemiseksi asiakkaan on annettava HARDLOOPille häntä koskevia tietoja ja annettava tilausprosessissa pyydetyt tiedot.

Sopimus solmitaan, kun asiakas hyväksyy hänen tietoonsa aiemmin annetut yleiset myyntiehdot, tilauksen yhteenvedon jälkeen, rajoittamatta kuitenkaan omistukseen ja tilauksen peruuttamismahdollisuuteen liittyviä säännöksiä. Tilauksen vahvistaminen merkitsee asiakkaan nimenomaista hyväksyntää ostettujen tuotteiden määrästä, hinnasta ja tyypistä.

Asiakkaalla on maksusuoritukseen asti mahdollisuus palata takaisin edellisille sivuille, korjata ja muokata tilaustaan sekä aiemmin antamia tietojaan.

Asiakkaalle lähetetään tilauksen vahvistuksen jälkeen vahvistusviesti sähköpostitse, joka vahvistaa tilauksen vastaanottamisen ja tarjoaa yhteenvedon kaikista tilauksen tiedoista sekä kopion yleisistä myyntiehdoista pysyvällä välineellä.

Tilausprosessi sisältää seuraavat vaiheet:

 • tuotteiden valinta ja lisääminen ostoskoriin;
 • ostoskorin sisällön vahvistaminen;
 • kirjautuminen verkkosivustolle, jos asiakas ei sitä ole vielä tehnyt;
 • toimitustavan valitseminen;
 • aiemmin asiakkaan tietoon annettujen yleisten myyntiehtojen hyväksyminen;
 • maksutavan valitseminen;
 • maksun vahvistaminen;
 • vahvistussähköpostiviestin vastaanottaminen.

Näiden eri vaiheiden aikana asiakas voi:

 • nähdä tilauksen tiedot ja kokonaissumman;
 • korjata mahdolliset virheet;
 • ja vahvistaa tilauksen ilmaisemalla hyväksyntänsä.

3.3. Omistuksenpidätys

HARDLOOP pidättää oikeuden tuotteiden omistukseen koko hinnan maksamiseen asti, eli siihen asti, kunnes HARDLOOP on perinyt tilauksen kokonaissumman Ranskan siviilioikeuden artiklojen 2367 ja sitä seuraavien artiklojen mukaisesti.

Jos maksua ei suoriteta kokonaisuudessaan, HARDLOOPilla on mahdollisuus tehdä korvausvaatimus myydyistä tuotteista, rajoittamatta siirtoa asiakkaalle, toimituksesta alkaen, tuotteiden katoamis- ja vahingoittumisriskeistä sekä vahingoista, joita ne voivat aiheuttaa.

3.4. Tuotteiden saatavuus

Kaikki tilaukset edellyttävät myytävien tuotteiden kuvausten ja hintojen hyväksymistä.

HARDLOOP sitoutuu täyttämään verkkosivustolla vastaanottamansa tilaukset vain varastosaatavuuden rajoissa.

Jos yksi tai useampi tilauksen sisältämä tuote ei ole saatavilla, HARDLOOP sitoutuu ilmoittamaan siitä asiakkaalle mahdollisimman nopeasti ennen tilauksen toimituspäivää, ja jos asiakas haluaa purkaa tilauksen, hyvittämään asiakkaalle neljätoista (14) päivää tilauksen perumisen jälkeen. Asiakkaan tilaus perutaan automaattisesti.

 

4 - Lähetys ja toimitus

Osapuolet määrittävät toimituspäivän ja -paikan.

4.1. Toimitusajat ja -kulut

Osapuolet päättävät toimitusajan tilauksen teon aikana, riippuen tuotteiden ja kuljetusyritysten saatavuudesta, tilausten saapumisjärjestyksessä.

Asiakas voi valita Suomeen tehtävissä tilauksissa, seuraavista vaihtoehdoista:

 • Toimitus yhteen postin DPD (PostNord) noutopisteistä 4,95 €:lla (ilmainen toimitus alkaen 150 €:n ostoksista) 72–96 tunnin kuluessa lähetyksestä maanantaista lauantaihin.

 

 • Toimitus kotiin tai työpaikalle 4,95 €:lla (ilmainen toimitus alkaen 150 €:n ostoksista) DPD:llä (PostNord) 72–96 tunnin kuluessa lähetyksestä maanantaista lauantaihin.

 

4.2.Toimituksen epäonnistuminen sovitun ajan sisällä

Lukuun ottamatta Force Majeur -tilanteita, asiakas voi peruuttaa tilauksensa, jos sitä ei ole toimitettu sovitun ajan sisällä, lähettämällä kirjatun kirjeen vastaanottoilmoituksella osoitteeseen: HARDLOOP, 17, avenue du Pré de Challes - 74940 Annecy, France, tai kirjoittamalla meille toisella pysyvällä välineellä, jos HARDLOOPia on velvoitettu suorittamaan tilauksen toimitus samoilla ehdoilla kohtuullisen lisäajan kuluessa, ja se ei ole voinut toimittaa tilausta tämän ajan kuluessa.

Tässä tapauksessa asiakkaalle palautetaan hänen maksamansa summa kokonaisuudessaan.

4.3.Toimituksessa havaitut poikkeavuudet

Asiakkaan on tarkistettava toimitettujen tuotteiden kunto.

Kaikki tuotteita koskevat poikkeavuudet (pilaantunut tuote, tilauksesta puuttuva tuote, rikki mennyt tai vioittunut tuote) on ilmoitettava HARDLOOPille kolmen (3) päivän kuluessa tilauksen vastaanottamisesta alkaen alla olevassa kohdassa 6 kuvatulla tavalla, rajoittamatta asiakkaan oikeuksia lailliseen vaatimustenmukaisuus- tai piilevien virheiden takuuseen (alla oleva kohta 11.1).

Asiakkaan tulisi tarkistaa kaikkien DPD-verkoston (Postnord) -noutopisteisiin toimitettujen tilauspakettien sisältö sekä tuotteiden kunto noutopisteessä ennen luovutustositteen (paperi- tai elektroninen versio) allekirjoittamista.

Asiakas ei saa hyväksyä avattuja tai puutteellisia paketteja ja/tai vioittuneita tuotteita.

Kaikilla HARDLOOPin tarjoamilla tuotteilla on laillinen vaatimustenmukaisuustakuu Ranskan kuluttajalain artiklan L. 217-4 ja sitä seuraavien artiklojen mukaan, sekä myytyjen tuotteiden piilevien virheiden takuu Ranskan siviilioikeuden artiklojen 1641 ja sitä seuraavien artiklojen mukaan, kuten on kuvattu kohdassa 11.1.

4.5. Asiakkaasta johtuvat toimitusvaikeudet

Jos asiakas on antanut virheellisiä tietoja, niistä voi koitua hänelle myöhästymisiä ja mahdollisesti taloudellisia seuraamuksia. Tässä tapauksessa HARDLOOP pidättää oikeuden laskuttaa toimituskulujen lisäksi 5,90 euron tilauksen käsittelykustannukset. HARDLOOP sitoutuu ilmoittamaan aiheutuneet kulut asiakkaalle ensimmäisestä pyynnöstä lähtien.

 

5 - Maksu

Asiakkaalle ilmoitetaan, että HARDLOOPin maksupalvelutarjoajat Stripe ja Paypal käsittelevät verkkosivustolla tehdyn tilauksen maksun.

Kun asiakas haluaa vahvistaa tilauksensa maksamalla tilausmaksun, hänet siirretään automaattisesti valitsemansa maksutavan mukaan Stripen tai Paypalin hallinnoimalle suojatulle verkkosivulle

Asiakas takaa jokaiselle pankkikortilla tehdylle verkkomaksulle, että hänellä on oikeudet sen pankkikortin käyttöön, jonka tiedot on annettu tilauksen aikana.

Asiakas voi valita useammasta maksutavasta:

 • pankkikortti: Suomessa myönnetty Visa, MasterCard, pankkikortti

 

 • PayPal

 

Asiakkaan tilausta koskevat tiedot, mukaan lukien tilauksen hinnan maksuun tarvittavat pankkikorttitiedot, käsitellään automaattisesti.

Tämän automaattisen tietojen käsittelyn tarkoituksena on maksusuorituksen turvaaminen. Turvattu Stripe-verkkomaksuratkaisu ja HARDLOOP, jossa asiakas suorittaa maksun, ovat tilaukseen liittyvien tietojen vastaanottajat. Tilaukseen liittyvien tietojen siirtämättä jättäminen estää maksusuorituksen toteuttamisen ja analysoinnin.

Tietojen käsittelyä, tiedostoja ja vapauksia koskevan 6. tammikuuta 1978 annetun lain mukaisesti asiakkaalla on milloin tahansa oikeus nähdä ja korjata henkilötietojaan ja vastustaa henkilötietojensa käyttöä kirjoittamalla HARDLOOPille yhteydenottolomakkeella.

HARDLOOP pidättää oikeuden tarkistaa asiakkaan ilmoittamat henkilötiedot ja ottaa käyttöön tarvittavat toimenpiteet tarkistaakseen, että henkilö, jonka pankkikorttia on veloitettu, on sama henkilö, joka teki tilauksen, kaikenlaisten vilpillisten maksujen välttämiseksi. Tämä tarkistus tehdään pyytämällä henkilöllisyyden ja/tai kotipaikan todistusta ja/tai pankkiasiakirjoja (tilitiedot). Jos asiakas ei vastaa tällaiseen pyyntöön kahden (2) päivän kuluessa HARDLOOPin tekemästä pyynnöstä alkaen, kyseinen tilaus peruutetaan automaattisesti, eikä asiakas voi esittää minkäänlaisia vaateita jälkikäteen.

HARDLOOP illa on myös vapaus peruuttaa tilaus suoraan, jos se esittää yhden tai useamman vilpillisen pankkikortin käyttöriskin.

6 - Peruutusoikeus ja vaihto

6.1. Peruutusoikeus

Asiakkaalla on laillinen neljäntoista (14) päivän peruutusoikeus, jonka aikana hän voi peruuttaa tilauksen alkaen tuotteiden vastaanottopäivästä ilman syytä ja sakkomaksuja. Jos tilaus toimitetaan useammassa erässä, peruutusoikeus alkaa viimeisen asiakkaan vastaanottaman tuotteen vastaanottopäivästä.

Peruutusoikeuden käyttöehdot ilmoitetaan kohdassa 6.2.

HARDLOOP maksaa palautuskulut kohdassa 6.2 mainituilla ehdoilla.

HARDLOOP laajentaa asiakkaan peruutusoikeutta kuudellatoista (16) ylimääräisellä päivällä, jos alla olevassa kappaleessa mainittuja ehtoja noudatetaan. Asiakkaan peruutusoikeus on siis kolmekymmentä (30) päivää.

6.2. Peruutusehdot

Asiakas voi käyttää peruutusoikeuttaan käyttämällä näiden yleisten myyntiehtojen liitteenä olevaa peruutuslomaketta ja lähettämällä sen kohdassa 6.1 mainitun ajan sisällä tai lähettämällä saman ajan sisällä ja samoilla ehdoilla toisenlaisen ilmoituksen, joka ei jätä tulkinnanvaraa, ja jossa asiakas ilmaisee halunsa peruuttaa tilauksen, osoitteeseen: 17, avenue du Pré de Challes - 74 940 Annecy, France. Asiakas voi myös täyttää ja lähettää peruutuspyyntönsä verkkosivuston kohdassa « Minun Hardloop ».

Jos asiakkaan tilauksessa on useampia tuotteita, ja hän haluaa palauttaa useamman tuotteen, hänen on ilmoitettava peruutuslomakkeessa tarkkaan tuotteet, joista hän haluaa hyvityksen, tai valittava kaikki hyvityspyyntöä koskevat tuotteet kohdassa « Minun Hardloop » tekemässään palautuspyynnössä.

Heti kun HARDLOOP on käsitellyt peruutuspyynnön, asiakkaalle lähetetään palautustarra, jonka jälkeen asiakas voi palauttaa pakettinsa ilmaiseksi viemällä sen postitoimistoon tai So Colissimo -verkoston noutopisteeseen.

Palautettavien tuotteiden on oltava uusia, käyttämättömiä ja pakattuina täysin ehjiin alkuperäisiin pakkauksiinsa.

Asiakkaan on palautettava HARDLOOPille kaikki toimitetut tuotteet, joista hän pyytää hyvitystä ilman liiallista myöhästymistä ja vähintään neljätoista (14) päivää palautustarran vastaanottamisen jälkeen. Määräaikaa on noudatettu, jos asiakas palauttaa tuotteet ennen neljäntoista (14) päivän määräaikaa.

Palautetut tuotteet hyvitetään asiakkaalle neljäntoista (14) päivän sisällä alkaen asiakkaan palautuspäätöksen ilmoittamisesta, mukaan lukien toimituskulut (paitsi jos asiakas on valinnut kalliimman toimitusvaihtoehdon kuin HARDLOOPin tarjoama standarditoimitus).

Jos asiakas palauttaa tuotteet toimitustavalla, joka ei ole HARDLOOPin hyväksymä, ja asiakas on maksanut toimituskulut, hän ei voi pyytää HARDLOOPilta minkäänlaista hyvitystä.

Hyvitystä lykätään siihen asti, kunnes HARDLOOP on saanut tuotteet tai kunnes asiakas on toimittanut tuotteiden lähetystodistuksen osoitteeseen: 17, avenue du Pré de Challes - 74 940 Annecy, France, käytetty päivämäärä on se, kumpi yllä olevista on suoritettu ensimmäisenä.

Hyvitys tehdään samalla maksutavalla kuin mitä asiakas käytti tuotteiden maksamiseen, paitsi jos molemmat osapuolet päättävät käyttää toista maksutapaa.

Asiakkaalle ei koidu kuluja hyvityksestä.

6.3.Vaihtopyyntö ja vaihtotilauksen lähetys

Tuotteiden hyvityksen sijaan asiakas voi pyytää tilauksensa tuotteiden vaihtoa.

Tässä tapauksessa asiakas täyttää ja lähettää vaihtopyynnön verkkosivuston kohdassa « Minun Hardloop ».

Jos asiakkaan tilaus sisältää useita tuotteita ja hän haluaa vaihtaa useamman kuin yhden tuotteen, hänen on valittava vaihdettavat tuotteet kohdassa « Minun Hardloop ».

Heti kun HARDLOOP on käsitellyt vaihtopyynnön, asiakkaalle lähetetään palautustarra, jonka jälkeen asiakas voi palauttaa pakettinsa ilmaiseksi viemällä sen postitoimistoon tai DPD (PostNord).

Asiakkaan vahvistamaa vaihtotilaa ei voi muokata tämän jälkeen.

Palautettavien tuotteiden on oltava uusia, käyttämättömiä ja pakattuina täysin ehjiin alkuperäisiin pakkauksiinsa.

Asiakkaan on palautettava HARDLOOPille kaikki toimitetut tuotteet, joista hän pyytää vaihtoa ilman liiallista myöhästymistä ja vähintään sata (100) päivää HARDLOOPin kommunikoiman palautustarran jälkeen. Määräaikaa on noudatettu, jos asiakas palauttaa tuotteet ennen sadan (100) päivän määräaikaa.

Vaihtotilaus käsitellään samassa ajassa kuin alkuperäinen tilaus sen jälkeen, kun palautus on vastaanotettu varastollamme.

Jos asiakkaan vaihtotilauksen summa on suurempi kuin alkuperäisen tilauksen, hän voi maksaa erotuksen verkossa pankkikortilla.

Asiakkaan vaihtotilauksen toimitus edellyttää tämän maksun vahvistamista.

Jos asiakkaan vaihtotilauksen summa on pienempi kuin alkuperäisen tilauksen, HARDLOOP hyvittää asiakkaalle erotuksen seitsemän (7) päivän sisällä alkaen päivästä, jolloin paketti vastaanotettiin varastollamme, jos asiakas luovutti pakettinsa DPD- tai Mondial Relay -verkoston noutopisteeseen tai postitoimistoon käyttämällä palautustarraa.

Asiakkaan on säilytettävä hänelle annettu paketin luovutustodistus.

Jos paketti katoaa, tilausta, vaihtoa tai hyvitystä ei voida tehdä ilman tätä luovutustodistusta.

Asiakkaalla on sata (100) arkipäivää aikaa alkaen palautuspaketin luovutuspäivästä tehdä palautukseen liittyvä korvausvaatimus.

Tämän määräajan jälkeen lähetettyjä korvausvaatimuksia ei hyväksytä.

Asiakkaan on lähetettävä korvausvaatimuksensa sähköpostitse HARDLOOPin asiakaspalvelusivulla olevan yhteydenottolomakkeen kautta tai postitse osoitteeseen: HARDLOOP, Service Client, 17, avenue du Pré de Challes - 74 940 Annecy, France.

6.4. Tuotteiden kunto

Kaikkien palautettavien tuotteiden (tuotteet, alkuperäispakkaus, lisätarvikkeet, käyttöohje jne.) on oltava täydellisen ehjässä kunnossa.

Kun HARDLOOP vastaanottaa paketin, se varmistaa palautettujen tuotteiden täydellisen kunnon. Palautuksia ei hyväksytä, jos asiakas on selkeästi käyttänyt tai vahingoittanut palautettuja tuotteita, ja jos yllä mainitut estävät tuotteiden myynnille panon.

Jos HARDLOOP hylkää palautuksen, tuotteet palautetaan asiakkaalle HARDLOOPin maksaessa toimituskulut, eikä asiakas voi vaatia minkäänlaista korvausta tai hyvitystä, lukuun ottamatta myytyjen tuotteiden myöhempää takuuoikeuden käyttöä.

Vaihtopyyntötapauksessa, jos asiakas on selkeästi käyttänyt tai vahingoittanut palautettuja tuotteita, ja yllä mainitut estävät tuotteiden myynnillepanon, HARDLOOP voi käyttää kaikenlaisia vastaavia perimisoikeuksiaan asiakkaalle.

 

7 - Maksusuoritusten turvaaminen

HARDLOOP tekee kaikkensa varmistaakseen Internetissä ja verkkosivustolla annettujen tietojen luottamuksellisuuden ja turvallisuuden.

Verkkosivusto käyttää tätä tarkoitusta varten turvattuja verkkomaksupalveluja Stripe ja Paypal.

 

8 - Asiakaspalvelu

Jos sinulla on kysyttävää tai haluat tietoja jostakin, HARDLOOPin asiakaspalvelu on käytettävissäsi:

 • puhelimitse maanantaista perjantaihin klo 9-18 numerossa +33 1 84 67 14 24 (maan sisäinen puheluhinta lankapuhelimesta). Jos sinulla on kysyttävää tilauksesta tai palautuksesta, etsi tilaus- tai seurantanumerosi ennen soittoa. Tämä numero löytyy asiakassivulta « Minun Hardloop »,

 

 • sähköpostitse yhteydenottolomakkeen kautta: hello@hardloop.com;

 

 • postitse osoitteessa HARDLOOP, Service Client, 17, avenue du Pré de Challes - 74940 Annecy, France.

 

9 - Vastuu

HARDLOOP on vastuussa asiakasta kohtaan asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen hyvästä toteuttamisesta.

HARDLOOP ei ole kuitenkaan vastuussa, kun tehtyä sopimusta ei voida suorittaa tai se suoritetaan huonosti seuraavissa tapauksissa: force majeure, asiakkaan syytä oleva tapahtuma, kaikki Internet-verkoston käyttöön liittyvä odottamaton ja ylitsepääsemätön vahinko tai haitta, kuten palvelun katkeaminen, ulkoinen tunkeutuminen tai tietokoneviruksen esiintyminen.

HARDLOOP-sivusto sisältää hypertekstilinkkejä, joiden kautta pääsee toisille verkkosivustoille. HARDLOOP ei ole vastuussa näiden verkkosivustojen sisällöstä, jos ne rikkovat voimassa olevia lakeja ja säännöksiä.

Verkkosivustomme tuotteiden valokuvat ja kuvitukset eivät ole sopimuksenmukaisia, eikä HARDLOOP ole niistä vastuussa.

 

10 - Takuu - Poissulkeminen

10.1. Lakisääteiset takuut

Asiakas voi käyttää lakisääteistä kuluttajalain vaatimustenmukaisuustakuuta, ja erityisesti seuraavia artikloja:

Artikla L. 217-4: « Myyjä toimittaa sopimuksen mukaisen tuotteen ja vastaa tuotteen luovutushetkellä olemassa olevista vaatimuksenvastaisuuksista. Myyjä vastaa myös pakkauksen, asennus- ja kiinnitysohjeiden aiheuttamista vaatimuksenvastaisuuksista silloin, kun sopimus velvoittaa hänet siihen tai kun edellä mainitut on toteutettu hänen vastuullaan ».

Artikla L. 217-5: « Tuote on sopimuksen mukainen:

1° Jos se soveltuu tarkoitukseen, jossa vastaavanlaisia tuotteita käytetään, ja:

- jos se vastaa myyjän antamaa kuvausta ja sisältää ominaisuudet, jotka ostajalle on esitelty näytteen tai mallin muodossa;

- jos se sisältää ominaisuuksia, joita ostaja voi oikeutetusti siltä odottaa myyjän, valmistajan tai valmistajan edustajan tekemien julkisten ilmoitusten perusteella, erityisesti mainoksissa tai etiketeissä;

2° Tai jos se sisältää osapuolten yhdessä määrittämiä ominaisuuksia tai jos se soveltuu ostajan hakemaan erityiskäyttöön, joka on tuotu myyjän tietoon, ja jonka myyjä hyväksyy ».

Artikla L. 217-12: « Vaatimustenvastaisuudesta johtuva vaatimus vanhenee kahden vuoden kuluttua tuotteen toimituksesta.»

HARDLOOP on myös velvollinen myytyä tuotetta koskevista vioista Ranskan siviililain artiklojen 1641-1649 ehtojen mukaisesti.

Ranskan siviililain artikla 1641: « Myyjä on velvollinen antamaan myydylle tuotteelle takuun sellaisten piilevien vikojen varalta, jotka tekevät tuotteesta käyttötarkoitukseensa sopimattoman tai jotka haittaavat kyseistä käyttöä siinä määrin, ettei ostaja olisi ostanut tuotetta tai olisi ostanut sen ainoastaan alhaisempaan hintaan, mikäli viat olisivat olleet hänen tiedossaan ».

Ranskan siviililain artiklan 1648 kohdan 1 mukaisesti: « Ostajan on esitettävä vaatimuksensa piilevien vikojen osalta kahden vuoden kuluessa vian havaitsemisen jälkeen ».

10.2. Poissulkeminen

Jos materiaali vahingoittuu vahingossa, takuu ei kata tuotteen huonosta käytöstä johtuvia vikoja.

Takuut eivät kata kulutustarvikkeiden vaihtoa, lisätarvikkeiden toimintahäiriöistä johtuvia käyttökatkoksia eivätkä valtuuttamattoman korjaajan suorittamien toimenpiteiden seurauksena syntyneitä vikoja ja niiden seurauksia.

HARDLOOPia ei voida pitää vastuussa, jos asiakas käyttää tuotteita huonosti tai väärällä tavalla.

 

11 - Immateriaalinen oikeus

Verkkosivuston yleisten käyttöehtojen kohdan 12 ehtojen mukaisesti kaikki verkkosivuston kuvitukset, kuvat, esittelytavat, grafiikat ja ominaisuudet ovat HARDLOOPin eksklusiivista omaisuutta tai sellaisten oikeuksien haltijoiden eksklusiivista omaisuutta, jotka ovat antaneet nimenomaiset käyttöoikeudet HARDLOOPille.

Näiden oikeuksien käyttö, esittäminen tai kopioiminen asiakkaan toimesta on väärin, ja se voi johtaa oikeudellisiin toimenpiteisiin.

 

12 - Todistukseen perustuva sopimus

On selkeästi sovittu, että osapuolet voivat kommunikoida keskenään sähköisesti näiden yleisten myyntiehtojen toteuttamistarkoituksissa. Osapuolet sopivat, että heidän välillään vaihdetut sähköpostiviestit ovat pätevä todiste heidän viestintänsä sisällöstä ja heidän sitoumuksistaan, erityisesti koskien tilausten hyväksymistä ja lähettämistä.

Ja jollei toisin todisteta, HARDLOOPin tallentamat tiedot ovat todiste HARDLOOPin ja asiakkaan välisestä viestinnästä.

 

13 - Eheys – Erotettavuus

Jos yksi tai useampi näiden yleisten myyntiehtojen ehdoista todetaan pätemättömäksi, mitättömäksi tai vailla oikeudellista sitovuutta tai vaikutusta, tämä pätemättömyys, mitättömyys tai oikeudellisen sitovuuden tai vaikutuksen puuttuminen ei aiheuta näiden yleisten myyntiehtojen muiden ehtojen pätemättömyyttä, mitättömyyttä tai oikeudellisen sitovuuden tai vaikutuksen puuttumista, sillä näiden myyntiehtojen ehdot ovat eroteltavissa toisistaan.

 

14 - Force majeure

Kumpikaan osapuolista ei ole vastuussa eikä saa vastuulleen minkäänlaista korjausvelvollisuutta, jos toinen osapuoli kärsii mahdollisia vahinkoja osan tai kaikkien sopimusvelvoitteiden huonosta toteuttamista tai toteuttamatta jättämisestä vain ja ainoastaan, jos tämä huono toteuttaminen tai toteuttamatta jättäminen johtuu tai jos sen ainoana syynä on force majeure -tapaus, niin kuin se on määritelty Ranskan siviililain artiklassa 1218 ja kassaatiotuomioistuimen täysistunnon oikeuskäytännössä.

Osapuoli, joka haluaa käyttää hyödykseen force majeure -tapausta, on ilmoitettava siitä toiselle osapuolelle sähköpostitse heti, kun hän on saanut tapauksesta tiedon ja vähintään viisi (5) päivää tapauksen tapahtumisen jälkeen.

 

15 - Sovellettava laki

Nämä yleiset myyntiehdot soveltavat Ranskan lainsäädäntöä.

 

16 - Riita-asiat

Asiakkaalle tiedotetaan mahdollisuudesta käyttää riita-asioissa perinteisiä sovintomenettelyjä tai muuta vaihtoehtoista riita-asioiden selvittelytapaa.

Asiakas voi käyttää myös maksutta oikeussovittelijan palveluja. Oikeussovittelijoiden luettelo löytyy sivulta: https://www.conciliateurs.fr/.

Jos riita-asiaan ei ole löydy sovintoratkaisua, se ratkaistaan toimivaltaisessa ranskalaisessa tuomioistuimessa.